Inloggning
Användarnamn
Lösenord
Nu byter vi kundportal för serviceanmälan

Hej!
15 maj 2017 byter Specialfastigheter system för hantering av felanmälningar. Den nya länken är https://kundportal.specialfastigheter.se. I samband med bytet ersätts också begreppet felanmälan med serviceanmälan. För dig som användare kommer den nya portalen vara mycket lik den befintliga, och samtidigt innebära fördelar och samordningsvinster för både oss och dig som kund. Vi hoppas att du kommer trivas med vår nya kundportal.

Rutin för registrering av serviceanmälan samt hantering av akuta fel i fastigheten
  • Serviceanmälan ska registreras via Specialfastigheters kundportal av särskilt utsedda kontaktpersoner hos respektive kund.
  • Akuta fel i fastigheten efter ordinarie arbetstid (mån-fre kl. 16:00–07:00 inkl. helgdagar) ska anmälas via Specialfastigheters fastighetsjour, telefon 010-788 63 00.

    Akuta fel innebär fel som kan orsaka personskada, påtagligt negativt påverka kundens verksamhet eller orsaka skada på fastigheten.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
I samband med bytet av system försvinner möjligheten för dig som kund att arbeta med SBA i vår kundportal.

Vad händer nu rent praktiskt?
  • Under vecka 19 skickar Specialfastigheter ut information, inklusive ett datum för övergång, om hur du som serviceanmälare kan logga in i den nya portalen. Serviceanmälare som därefter är i behov av inloggningsuppgifter till kundportalen ombeds kontakta Specialfastigheters drifttekniker eller förvaltare för mer information.

Har du frågor kring den nya kundportalen är du välkommen att kontakta Specialfastigheters drifttekniker eller förvaltare. Det går också bra att maila kundportal@specialfastigheter.se eller ringa vår Servicedesk på telefon 010-788 62 20, vardagar 08.00-17.00, så hjälper vi dig.

Med vänlig hälsning,
Specialfastigheter Sverige AB